Printable Page

İsviçre'de ve Fransa'da yaşayan piyanist Ufuk ve Bahar Dördüncü kardeşler, çok önemli bîr projeyi gerçekleştirmişler; François Volpé ve Sébastian Cordier adlı vurmalı çalgı sanatçılarıyla bir arada, Makrokosmos Dörtlüsü'nü oluşturmuşlar. Çalışmalarının ürünlerini de, "Sesin Büyülü Dünyaları (Magical Worlds of Sound) adını taşıyan bir albümde toplamışlar.

Makrokosmos, aslında, Amerikalı besteci George Crumb'ın (doğ. 1929) aynı ad altında, 1972-1974 yılları arasında bestelediği, üç ciltten oluşan bir bestenin adı. Andante okurlarının anımsayacakları gibi, Crumb'ın
Makrokosmos I ve II ciltlerini genç piyanistlerimizden Toros Can 2003 yılında L'Empreinte Digitale etiketi altında CD'ye kaydetmiş, çok önemli birkaç ödül almıştı. Bu kez. Dördüncü Kardeşler, Makrokosmos III'ü kayda almakla, günümüzün bu önemli bestecisinin büyük bir eserinin müzik dünyasına, Türk yorumcuları eliyle tümüyle sunulmasını sağlamış oluyorlar.

Makrokosmos III (Bir Yaz Akşamı için Müzik), "geliştirilmiş" (amplified) iki piyano ile çeşitli vurmalı çalgılar için, 1974 yılında. Fromm Vakfı'nca ısmarlanmış. Beş bölümden oluşuyor:
1. Gece Şarkısı (Uyanma);
2. Yolcu Fantezisi;
3. Oluşum;
4. Efsane;
5. Yıldızlı Gece için Müzik.,

1, 3 ve 5 numaralı parçalarda bütün topluluk yer alıyor, 2 ve 4 numaralı parçalar ise birer "İntermezzo". Ana gövdeyi oluşturan parçaların her birinde, bunların anlamlarını vurgulayan birer alıntıya yer vermiş besteci; 1'de İtalyan şair Quasimodo, 3'te Blaise.-Pascal, 5'te ise Rainer Maıia Rilke.
Vurmalı çalgılarda, çok zengin bir kadro ile karşı karşıyayız: vibrafon, ksilofon, çan, zil, rassel (içi dolu kabak)., tahta çubuklar, marakas, tamtam, ziller... Vurmalı çalgı üyeleri, arda şarkı söylüyor. ıslık çalıyorlar, piyanistler de zaman zaman aynı şeyleri yapıyor, piyanolarından değişik yöntemlerle pizzicato'lar, glissandolar elde ediyorlar.

CD'de yer alan, Stefano Gervasonİ'nin eseri, "Sviete Tihi" adını taşıyor. Anlamı, Hırvatçada "Sessiz Işık". Kosovalılar, günbatımında beliren yoğun ışığa bu adı veriyorlar. Eser 2006 yılında Arditi Vakfı'nca ısmarlanıp, Makrokosmos Dörtlüsü'ne ithaf edilmiş.

CD'deki üçüncü ve son eserise, G. F. Haas'ın 1992 yılında yazdığı ".. .schatten/Gölgeler" adlı parça. Gene iki piyano ve vurmalı çalgılar için yazılmış olan bu parça, Almanya Kültür Bakanlığı'nca ısmarlanmış.

Yorum: ***** Kayıt: * * * *

Üner BİRKAN
Andante / 15 Nisan - 15 Haziran 2008

fulloff fullon
ICON Algı Yönetimi ve Bilişim Sistemleri