Printable Page

Ufuk ve Bahar Dördüncü Kardeşler bir önceki kayıtlarının kazandığı başarının hemen ardından ondan da güzel bir kayıtla tekrar karşımızdalar. Bu sefer Brahms’ın Macar Dansları’nı son derece detaylı bir çalışma yaparak kaydetmişler. Çok heyecanlı, hareketli, bestecisinin stiline uygun yorumlar bunlar. Dördüncü’ler ilk 2 dansta süratli tempolarıyla dinleyiciye dinamik bir giriş sunmuşlar. 3’üncü dansın çok zarif ve kıvrak vivace’si, 4’üncüdeki molto allegro’nun tüy gibi hafifliği ve son ölçüde bas partideki Fa’nın tınlayışıyla birlikte da capo dönüşte yakalanan anlatım, ikilinin bu eserler serisini salt danslar olarak değil hem kendi içlerinde hem de bütün olarak dramatik bir yapı içinde gördüklerini gösteriyor ve bu da kaydın değerini artırıyor. 6’ıncı danstaki çarpma notaların yarattığı disonansı vurgulamayı tercih etmeleri, kaydın az sayıdaki yadırgatıcı taraflarından biri.

Dördüncü Kardeşler’in en başarılı oldukları noktalardan biri de tempolarda uyguladıkları dalgalanmalar. Bu eserlerde hızlanmalar ve yavaşlamalar kaçınılmaz. Bunları yapmanın da çok çeşidi var. Burada her seferinde ikna edici ve doğru notada başlayan, doğru yerde biten tempo oynamaları var. 7’inci dans bunun en güzel örneklerinden. Teknik olarak da ikilinin etkileyici bir performansı var. 10’uncu ve 12’inci gibi presto danslarda artikülasyonda, birliktelikte veya nüans zenginliğinde bir azalma yok. 3’üncü ve 4’üncü defterde, yani daha az tanınmış, biraz daha içe dönük dansların olduğu sayfalarda da, dinleyenin ilgisinin düşmesine sebep olacak olumsuzluklar yok. 16’ıncı ve 17’inci danslarda espressivo temaların çıkarılışındaki duyarlık baştan sona güzel bir dinleti sağlıyor. Son yıllarda ülkemizde çıkan en güzel kayıtlardan biri bu ve kesinlikle kaçırılmamalı.

BRAHMS Macar Dansları (Dört el piyano için)
Ufuk ve Bahar Dördüncü Piyano İkilisi
A.K. Müzik 1014-2

FEYZİ ERÇİN
[email protected]

fulloff fullon
ICON Algı Yönetimi ve Bilişim Sistemleri